Sign in to follow this  
Followers 0

Truyền hình vệ tinh VOA 5/7/2017

By xứ Việt, 07/05/2017
  • 40 views
  • 0 comments

Thứ Ba 4 tháng 7 là ngày Lễ Độc Lập tại Hoa Kỳ, một thời điểm để nhân dân Mỹ tưởng nhớ đến giờ phút ký kết bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776, một văn kiện ra đời đã chính thức cắt đứt mọi liên hệ chính trị với nước Anh, mà vào thời đó là mẫu quốc của phần đất này.

Vào ngày này mỗi năm, người Mỹ trên khắp nước ăn mừng với những cuộc tuần hành, picnic, pháo bông và các buổi hoà nhạc. Văn khố Quốc gia cũng tổ chức các sự kiện đánh dấu sinh nhật của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Năm nay, Văn khố tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt mang tên “Tu chỉnh nước Mỹ,” để kể lại mấy ngàn lần bất thành trong nỗ lực tu chính Hiến pháp Hoa Kỳ, một văn kiện súc tích của những nguyên tắc và tiền lệ cơ bản cho việc quản lý nước Mỹ.

Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

IP.Board Videos by DevFuse