Sign in to follow this  
Followers 0

Quản trị khách sạn nhà hàng là ngành học hấp dẫn?

By xứ Việt, 05/16/2018
  • 13 views
  • 0 comments

Đầu tư cho du học là quyết định lớn và chi phí không nhỏ. Câu hỏi đặt ra là bạn sẽ chọn học ngành gì và ở đâu? Đối với một số người thì quản trị du lịch và khách sạn là mảng khá hấp dẫn cả về nội dung học cũng như cơ hội việc làm. Hai sinh viên tại Hà Nội chia sẻ với BBC tại một hội thảo do một trường Đại học ở Manchester, Anh Quốc tổ chức.

Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

IP.Board Videos by DevFuse