Sign in to follow this  
Followers 0
xứ Việt

Lễ Tang Bác Ba Trong 4/5/2018 4K

1 post in this topic

 

photo.jpg

 

Xin góp phần cầu nguyện Hương Linh Cựu Phó Trị Sự Phùng Văn Trong hưởng thọ 83 tuổi được siêu thăng tịnh độ nơi cõi thiêng liêng hằng sống .

vuon-tho-tao-ngo.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0