Sign in to follow this  
Followers 0
xứ Việt

HẠ TRẮNG.....!

1 post in this topic

HẠ TRẮNG.....!
Thấp thoáng thuyền mơ cập bến sông
Xôn xao sóng dậy ở trong lòng
Chơ vơ trống trải hồn đơn bóng
Bỗng phút buồn tênh dạ quạnh mong

Nhạt nắng chiều rơi mờ cõi mộng
Hoàng hôn rủ bóng đợi tơ hồng
Bên vườn lá đổ mùa rực nóng
Phượng đỏ tươi màu Hạ Trắng bông...!

HK-26-05-2017

18700225_1804364566559067_89425324928460

Nguyễn Ngọc Thịnh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

Sign in to follow this  
Followers 0